Formularze zgłoszeniowe
EN

Jeśli lubisz dobrą muzykę i chcesz pomóc przy tworzeniu jednego z największych festiwali muzycznych w Europie, dołącz do nas! Zostań Wolontariuszem na Kraków Live Festiwal 2018. Wasze zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2018.

O zakwalifikowaniu się poinformujemy wybrane osoby do 20 lipca 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Warunkiem udziału w wolontariacie organizowanym przez Fundację ALTER ART  jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata kaucji w wysokości 2-dniowego karnetu wstępu na festiwal w cenie regularnej (399 zł pln) w terminie do 31.07. Kaucja zostanie zwrócona Wolontariuszowi do 7 dni od zakończenia imprezy pod warunkiem prawidłowego wykonania przydzielonych mu zadań. Administratorem Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, doświadczenia w wolontariacie oraz fotografii jest Fundacją Alter Art z siedzibą w Warszawie (02 – 589), ul. Kazimierzowska 14, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000435154
Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji podjętych przez Ciebie działań zmierzających do zawarcia umowy (porozumienia) o wolontariacie, na podstawie Twojego zainteresowania pełnieniem roli wolontariusza w trakcie Kraków Live Festival (dalej: „Impreza”)
Dane osobowe podane w formularzu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym bezpośrednio w przygotowanie i organizację Imprezy.
Dane osobowe podane w formularzu mogą być przechowywane przez Administratora przez okres 18 miesięcy a w przypadku gdy doszło do zawarcia umowy (porozumienia) o wolontariacie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową (porozumieniem) zawartą z Administratorem lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek podjęcia przez Administratora działań, których efektem może być zawarcie umowy (porozumienia) o wolontariacie.
Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. 

Dane kontaktowe

Uwaga: wszyscy wolontariusze na festiwalu zobowiązani są do podpisania porozumienia o wolontariacie oraz do wpłacenia zwrotnej kaucji o wartości 2-dniowego karnetu festiwalowego. Organizator zapewnia wolontariuszom jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Organizator zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 18-ty rok życia.

Organizator
Współpraca
Sponsor
Copyright © Alter Art 2011

Projekt i realizacja: Me & My Friends

fb-tab